#ΓΛΩΣΣΑ #ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΑΡΙΩΝ Α1-Α2-Β1
ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ Β2
ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ C1/C2

ΓΛΩΣΣΑΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ & ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΕΙ / Erasmus

με φυσική παρουσία ή online

.........................................................................................................

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη Γραμματεία, τηλεφωνικά στο 26510-73197 ή ηλεκτρονικά στο info@sanpietro.gr καθώς και μέσω skype με τους υπεύθυνους καθηγητές.