#ΓΛΩΣΣΑ #ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τα τμήματα του SAN PIETRO είναι ολιγομελή και καλύπτουν, πέρα απο τη γραμματική και το βασικό λεξιλόγιο που απαιτείται για κάθε επίπεδο, μια πλούσια προετοιμασία στον γραπτό και προφορικό λόγο μέσα απο ένα υλικό σύγχρονων κειμένων λογοτεχνικού και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος με στόχο τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ
1ο έτος / Α1–Α2
2ο έτος / Β1–Β2α
3ο έτος / Β2β–C1
4ο έτος / C2

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1ο έτος / Α1–Α2–B1
2ο έτος / Β2–C1
3ο έτος / C2

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1ο έτος / Α1–Α2–B1–Β2
2ο έτος / C1–C2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ–ΕΦΗΒΩΝ
Σε τρία χρόνια Β2 (με δυνατότητα συντόμευσης)
Στα παιδικά και εφηβικά τμήματα το πρόγραμμα σπουδών είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να οδηγεί στην απόκτηση του επιπέδου τουλάχιστον Β2 μετά από τρία 8μηνα.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Εξειδικευμένο προπαρασκευαστικό τμήμα γλώσσας και επιστημονικής ορολογίας όπου αυτή χρειάζεται.
Επίσης παρέχεται πλήρης υποστήριξη για φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Erasmus.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

TRITON